Přeskočit na obsah

Šafr Jaroslav

Jeden z předků pana Setikovského, o jehož existenci svědčí dnes už jen několik málo dokumentů a balíček válečné korespondence, se jmenoval Jaroslav Šafr a pocházel snad z Chýně. Před vypuknutím Velké války provozoval se svou manželkou Annou od roku 1911 živnost hostinskou a výčepnickou v Praze-Holešovicích č.p. 958, v tehdejší Štítného ulici (dnes ulice U Uranie). Restaurace nesla název „Na klíně“. Právě očekávali narození potomka, když se daly do chodu válečné události… Jaroslav narukoval ke 4. setnině 8. zeměbraneckého pěšího pluku, s nímž absolvoval tažení v Srbsku v roce 1914, přesun na východní frontu na počátku roku 1915 a jarní boje v Karpatech, při nichž byl zajat. V ruském zajetí pak v roce 1917 zemřel. Zde najdete přepisy jeho dopisů, které domů zasílal.

Panu Setikovskému děkujeme za poskytnutí tohoto materiálu!