Přeskočit na obsah

Šimek František

František Šimek se narodil 10.10.1884 a za války sloužil jako kočí. Povolán byl již v srpnu 1914 a sloužil u jihočeské 9. pěší divize. S tou prošel v roce 1914 boji na Balkáně, od února 1915 pak boji v Karpatech a na Ukrajině, kde na podzim 1915 onemocněl a strávil několik měsíců ve vojenských lazaretech. Většinu roku 1916 pak sloužil v zázemí v Českých Budějovicích, v lednu 1917 však znovu odjíždí na frontu, tentokrát italskou, kde pobyl dalšího půl roku. Válka pro něj skončila v červenci 1917, kdy byl propuštěn z armády. Jeho zápisky přepsal a poskytl ke zveřejnění pan Karel Srdečný: Válečný deník Františka Šimka.

Panu Karlu Srdečnému děkujeme za poskytnutí tohoto materiálu!