Přeskočit na obsah

Surala Jan

Jan Surala se narodil v roce 1889 ve Velkých Karlovicích na Valašsku. Narukoval na podzim 1915 a nejdříve působil v pracovní četě, ale na jaře 1917 se i on dostal mezi vojáky poslané na frontu. Ke svému 25. domobraneckému pěšímu pluku dorazil na italskou frontu na konci května, během 10. bitvy na Soči. Během 11. bitvy na Soči byl v srpnu 1917 zajat. Později vstoupil do čs. legií, na konci války působil u jejich pracovního oddílu na frontě u Gardského jezera.

Své zážitky z této doby velmi stručně vylíčil ve vzpomínkách sepsaných začátkem 70. let Jak jsem prožil válku, které nám poskytla jeho vnučka, paní Petra Tkadlčíková.

(Jan Surala stojí vpravo, s medicinským křížem na pásce na rukávu)

 

Paní Tkadlčíkové za poskytnutí tohoto materiálu děkujeme!