Kde bojoval můj pra…

Obec:
Funkční pro území současné ČR a SR.

Armáda rakousko-uherské monarchie byla (až na několik výjimek tvořených speciálními technickými jednotkami) doplňována na teritoriálním základě - každá jednotka měla přiřazen doplňovací obvod, z něhož byli branci odváděni právě k ní. Doplňovací obvody respektovaly hranice okresních hejtmanství, muži z každého okresu tedy rukovali ke stejným jednotkám.

Na této stránce je proto možno zjistit, k jaké jednotce byli standardně odváděni muži z hledané obce, a v jaké tedy pravděpodobně sloužili i během války (nelze to samozřejmě považovat za zcela jisté - důstojníci byli přidělováni k různým cizím jednotkám běžně, k cizí jednotce se mohl z nejrůznějších důvodů dostat i běžný voják, i když spíše výjimečně).

Od roku 1913 došlo k větším či menším změnám u všech zeměbraneckých a domobraneckých obvodů. Podle všeho byla ale po vypuknutí války většina mužů povolána do jednotky, do níž příslušeli před touto reorganizací, menší čast pak podle nového systému. Proto uvádíme u všech jednotek doplňovací obvody jednak k roku 1897, jednak k roku 1914.

Stačí zadat název hledané obce (upozornění: je nutno zadat současný název obce!) a dostanete seznam všech jednotek, do nichž byli muži z této obce odváděni, seřazený podle pravděpodobnosti (naprostá většina mužů sloužila v pěších plucích). V případě nalezení více obcí se stejným jménem jsou vypsány všechny výsledky, správnou obec identifikujete podle okresu (uvádíme, do kterého okresu patřila v roce 1914).