Přeskočit na obsah

Plukovní seznamy ztrát

Každý pluk (případně odloučený prapor, prapor polních myslivců apod.) měl povinnost během války bezprostředně po boji sepsat seznam, obsahující údaje o všech ztracených příslušnících – padlých, raněných, nezvěstných a zajatých. Tento seznam (zpracovaný nejprve po setninách, následně někdy sloučený pro celou jednotku) byl okamžitě odesílán do Vídně, kde sloužil jako podklad pro vypracování seznamů ztrát, které vycházely tiskem (zdatabázované k dispozici zde, v naskenované formě pak zde). Originální (plukovní) seznamy ztrát však krom jména, příjmení, roku narození, místní příslušnosti, jednotky a typu ztráty obsahovaly také datum a místo boje, v němž ke ztrátě došlo, kteréžto údaje nebyly do tištěných seznamů přejímány. Navíc obsahují i údaje o nezvěstných vojácích, kteří mohli tvořit až polovinu ztrát jednotky za celou válku(!), a které se v tištěných seznamech vůbec neuváděly. Obsahují tudíž jména a údaje značné části mužů, kteří plukem během války prošli – kompletní soubor za celou válku tvoří pro pěší pluku zpravidla 20-25 000 jmen (včetně opakovaných výskytů téže osoby), pro zeměbranecký pluk okolo 15 000 jmen.

Originální seznamy jsou vedeny po jednotlivých jednotkách a chronologicky, takže tvoří výtečný podklad pro studium dějin vybrané jednotky. Seznamy jsou použitelné k vytvoření přehledu dat a míst bojů dané jednotky s velice podrobným udáním počtu a typů ztrát v každém boji. Bohužel kvalita zpracování seznamů není jednotná (a bylo to předmětem kritiky rakouských úřadů už za války), takže v případě některých jednotek chybí některé záznamy (místo boje, datum boje, místní příslušnost osoby… v extrémním případě je seznam tvořen jen řadou jmen bez jakýchkoliv dalších informací). Proto jsou seznamy některých jednotek použitelné pouze částečně, některých prakticky vůbec. Podle našich zkušeností patří ovšem seznamy jednotek z Českých zemí k těm, které jsou zpracovány kvalitně. To nás přivedlo na myšlenku pokusit se plukovní seznamy ztrát digitalizovat.

Podrobnější popis celého projektu je k nalezení zde.

Plukovní matriky

Vojáci v činné službě nebyli zaznamenáváni do civilních matrik v místě bydliště, ale jejich úmrtí (případně sňatky nebo narození dětí) byla zaznamenávána do vojenských matrik vedených jednotlivými pluky (případně prapory polních myslivců apod.). Tyto matriky pro jednotky z Českých zemí jsou v digitalizované formě z velké části přístupné na Digitální studovně Ministerstva obrany, která by do budoucna měla nabízet i jejich přepis. Zatím jsou však přepsány jen částečně (jména vojáků s datem narození/úmrtí), proto jsme provedli kompletní přepis dvou z nich. Je otázka, zda má smysl v této aktivitě pokračovat, když je zde reálná šance, že během několika let budou matriky „přečteny“ strojově, proto tento pilotní projekt zatím dále nerozvíjíme.

Noviny

Informace o vojácích vycházely občas v denním tisku. Nejsou nijak systemizovány, ale v rámci doplnění údajů o mužích z IR 75 jsme přepsali a do databáze přidali seznamy raněných, které vycházely v místním tisku v prvním roce války.